ATID-560 เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ของอาจารย์ด้านสุขภาพ Ayuko ถูกนักเรียน Hinano Okada เห็นอายูโกะ ครูแพทย์ ถูกรองอาจารย์ใหญ่ขอให้ทำหน้าที่เป็นแพทย์อาชีวะของโรงเรียนด้วย ไม่สามารถปฏิเสธได้ เขาจึงยอมรับข้อเสนอโดยไม่มั่นใจ เพราะเขาถูกบังคับให้ต้องดูแลยาซาวะ ครูพละ ยาซาวะเป็นคนที่ติดต่ออายูโกะเพื่อขอคำแนะนำทันที สารภาพความต้องการทางเพศที่ผิดปกติของตัวเองและทำให้อายูโกะสับสน

ATID-560 เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ของอาจารย์ด้านสุขภาพ Ayuko ถูกนักเรียน Hinano Okada เห็น

ATID-560 เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ของอาจารย์ด้านสุขภาพ Ayuko ถูกนักเรียน Hinano Okada เห็น

ดูเพิ่มเติม  คำค้นหายอดนิยมในสัปดาห์


  นักแสดงยอดนิยมในสัปดาห์


  ลิงก์